POSTANOWIENIE NR 20/2022 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 4 w Olszanicy w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Zagrodno przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 20/2022

KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 4
w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Zagrodno przed upływem kadencji,
zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 13a § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się, na wniosek Wójta Gminy Zagrodno, zmiany siedziby Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 4 w Olszanicy z „Remizy OSP, Olszanica 79B, 59-516 Zagrodno” na  „Świetlica wiejska, Olszanica 78C, 59-516 Zagrodno”.

§ 2. Zmiana siedziby, o której mowa w § 1, dotyczy wyłącznie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Zagrodno przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 3 kwietnia 2022 r.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Zagrodno, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Zagrodno.

 

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I

/-/ Jakub Szmigiel

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  14-03-2022 13:51

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  14-03-2022 13:52

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  14-03-2022 13:56

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij