POSTANOWIENIE Nr 287/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Bolesławiec

POSTANOWIENIE Nr 287/2020

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Rady Miasta Bolesławiec

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4, § 2a i § 4a oraz art. 384 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2020 r. poz. 1319/ Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II

postanawia:

§ 1

Stwierdzić wygaśnięcie z dniem 31 sierpnia 2020 r. mandatu radnego Rady Miasta Bolesławiec – Jarosława KOWALSKIEGO – wybranego w okręgu wyborczym nr 4, z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ROMANA BEZPARTYJNI, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

§ 2

Od niniejszego postanowienia zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia skargi
do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.

§ 3

Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Postanowienie komisarza wyborczego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Bolesławiec.

§ 5

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Komisarz Wyborczy

                                                                                                            w Jeleniej Górze II

                                                                                                           /-/ Michał Chudzik

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  01-09-2020 15:04

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  01-09-2020 15:05

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij