Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA

o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów wyborczych mają również wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury.

Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji.

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki:

1)    jest obywatelem polskim;
2)    najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3)    stale zamieszkuje na obszarze województwa dolnośląskiego i jest wpisany do stałego rejestru wyborców jednej z gmin w tym województwie,
4)    nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5)    nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
6)    nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Członkiem komisji nie może być:

1)    kandydat w wyborach;
2)    komisarz wyborczy;
3)    pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4)    pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5)    urzędnik wyborczy;
6)    mąż zaufania;
7)    obserwator społeczny;
8)    osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a)    małżonkiem,
b)    wstępnym,
c)    zstępnym,
d)    rodzeństwem,
e)    małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)    osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9)    pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 12 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na obowiązującym wzorze, określonym przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiącym  załącznik do uchwały nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczej można uzyskać pod numerami telefonów:  75 767 88 49, 75 767 88 69.

 

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  25-03-2020 9:15

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  25-03-2020 9:21

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  25-03-2020 9:22

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  25-03-2020 9:24

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  25-03-2020 9:25

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  25-03-2020 9:26

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  25-03-2020 9:27

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  14-04-2020 8:56

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  04-06-2020 8:25

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  04-06-2020 8:35

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij