Wzory dokumentów - Wybory Prezydenta RP - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja

w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

 Prawo do głosowania korespondencyjnego mają wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)      całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2020 poz. 53);

2)      niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3)      całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4)      o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)      o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

 a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE MOŻNA TYLKO W KRAJU.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 33A) najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. do 27 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić ewentualny kontakt z wyborcą.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, wyłącznie jeżeli zachodzi taka konieczność.

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  04-03-2020 9:55

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  04-03-2020 10:07

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  04-03-2020 10:08

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  04-03-2020 10:09

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  04-03-2020 10:17

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  04-03-2020 10:18

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij