więcej

POSTANOWIENIE NR 3/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Wojcieszów

Postanowienie NR 3/2023
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Wojcieszów

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I postanawia, co następuje:

§ 1.  Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 16 stycznia 2023 r. mandatu radnej wybranej do Rady Miasta Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 7 z listy nr 16 - KWW INICJATYWA LOKALNA WOJCIESZÓW, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radną, której mandat wygasł jest Irena GABRIEL.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanej, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Wojcieszów.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na postanowienie Zainteresowanej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze I (decyduje data złożenia skargi, a nie data jej nadania w urzędzie pocztowym).

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Szmigiel

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  24-01-2023 14:03

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  24-01-2023 14:09

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  24-01-2023 14:21

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij