• Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
    Aktualne składy, granice, adresy siedzib i wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Jeleniej Górze w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
    Informacje Komisarzy Wyborczych w Jeleniej Górze z dnia 26 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych