• Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze z dnia 21 maja 2019 r. - aktualny skład Rejonowej Komisji Wyborczej
  Uchwała nr 73/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • KOMUNIKAT Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Zarządzono wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.