• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 11 marca 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kamienna Góra w okręgu wyborczym nr 7 oraz wyborach uzupełniających do Rady Gminy Złotoryja w okręgu wyborczym nr 5 zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
    KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 11 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kamienna Góra w okręgu wyborczym nr 7 oraz wyborach uzupełniających do Rady Gminy Złotoryja w okręgu wyborczym nr 5 zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.