• Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Złotoryi, w okręgu wyborczym nr 5, zarządzone na dzień 12 maja 2019 r.