• Rejestr sprawozdań finansowych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 3 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 3 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wykaz komitetów wyborczych, których sprawozdania finansowe zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II w związku z wyborami samorządowymi w 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 16 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych w 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 16 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych w 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2014 r.w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta