• Adresy stron internetowych, spełniających warunki ustawowe, komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  • Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.
    Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego przyjętych przez komisarzy wyborczych w Jeleniej Górze
  • Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
    Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II