• KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z obszaru właściwości Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z obszaru właściwości Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 17 sierpnia 2018 roku - liczba mieszkańców
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 17 sierpnia 2018 roku - liczba mieszkańców
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 14 sierpnia 2018 roku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 14 sierpnia 2018 roku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.