• Referendum o odwołanie przed upływem kadencji Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
    Referendum o odwołanie przed upływem kadencji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Burmistrza Nowogrodźca
  • Referendum gminne o odwołanie Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie oraz Burmistrza Szklarskiej Poręby przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 11 stycznia 2009 r.