• Inicjatywy referendalne w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego w trakcie kadencji 2010-2014
    Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy w Platerówce oraz Wójta Gminy Platerówka przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 10 lutego 2013 r.