• Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubawce zarządzonych na dzień 12 marca 2017 r.
    Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych w toku kadencji 2014-2018
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni zarządzonych na dzień 23 października 2016 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 11 czerwca 2018 r.