• Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
    Obwieszczenia i komunikaty
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 5 października 2007 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 1
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 5 października 2007 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 1