• Obwieszczenia gmin o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
    Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. (wyciąg)
    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. (wyciąg)
  • Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu