• Referendum ogólnokrajowe 2015 - protokół głosowania na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
    Referendum ogólnokrajowe 2015 - Zestawienie wyników głosowania z obwodów z właściwości Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
  • Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 6 września 2015 r.