Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Bolesławiec

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II

z dnia 23 lipca 2018 r.

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Rady Miasta Bolesławiec

 Na podstawie art. 383 § 1 pkt 1, § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349/ Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II

 postanawia:

§ 1

Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Bolesławiec w okręgu wyborczym nr 20 – Dariusza Piotra MUCHY z listy nr 17 Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, w związku ze śmiercią radnego.

§ 2

Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Postanowienie przesyła się Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Bolesławiec.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                          pełniący funkcję

                                                         Komisarza Wyborczego

                                                                   w Jeleniej Górze II

                                                                           /-/ Jakub Szmigiel

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-07-2018 15:05
    Wprowadził:Tomasz Perwenis
  • Data modyfikacji:23-07-2018 15:06
    Wprowadził:Tomasz Perwenis