• Inicjatywy referendalne w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji 2014-2018