• Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie pełnienia funkcji komisarza wyborczego
  Informacja o stanie rejestru wyborców - 2019 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 18 lipca 2019 r. - udostępnianie sprawozdań finansowych komitetów biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zgorzelec, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 18 lipca 2019 r. - udostępnianie sprawozdań finansowych komitetów biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Platerówce, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komisarza wyborczego
  Trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych
 • POSTANOWIENIE Nr 237/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Jaworze
  Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wądroże Wielkie, w okręgu wyborczym nr 14, zarządzone na dzień 11 sierpnia 2019 r.
  Zmiany w składach rad powiatów oraz rad miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców kadencja 2018 - 2023