AKTUALNOŚCI

 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu oraz Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznicy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze oraz Gminnej Komisji Wyborczej w Podgórzynie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta i Gminy Wleń
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Adresy stron internetowych, spełniających warunki ustawowe, komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31.03.2018 r. i 30.06.2018 r.

WYDARZENIA

 • Wyniki pierwszego etapu II edycji konkursu "Wybieram Wybory" - obszar działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
 • Etap szkolny II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Zakończono zbieranie zgłoszeń do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur