• Wzory dokumentów - wybory uzupełniające - zgłaszanie list kandydatów na radnych
    Wzory dokumentów - wybory uzupełniające - tworzenie komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji
  • Wzory dokumentów - wybory uzupełniające - tworzenie komitetu wyborczego wyborców
    Wzory dokumentów - wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  • Wzory dokumentów - wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych