• POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Jeleniej Górze w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lwówku Śląskim
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Jeleniej Góry
 • Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z obszaru właściwości Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.