Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 14 sierpnia 2018 roku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 14 sierpnia 2018 roku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
 • Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - tworzenie komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie
 • Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - tworzenie komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
  Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - tworzenie komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
 • Nabór na stanowisko radcy w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
  Trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych