• Zestawienie wyborów w toku kadencji 2014 -2018
    Dzień Otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lubawce, zarządzone na dzień 12 marca 2017 r.
    Informacja o stanie rejestru wyborców - 2017 r.
  • Zmiany w składzie Rady Miejskiej Jeleniej Góry