• Relacja z dnia otwartego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

  • Konsultacje społeczne kształtu kart do głosowania na spotkaniach z członkami Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku oraz Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jeleniej Górze

  • Konkurs wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" - obszar działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

  • Wyniki pierwszego etapu konkursu "Wybieram Wybory" - obszar działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

  • Relacja z dnia otwartego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
  • Konsultacje społeczne kształtu kart do głosowania na spotkaniach z członkami Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku oraz Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jeleniej Górze
  • Konkurs wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" - obszar działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
  • Wyniki pierwszego etapu konkursu "Wybieram Wybory" - obszar działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze