• Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - zgłaszanie kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców
  Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców
 • Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
  Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw
 • Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - tworzenie komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie
 • Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - tworzenie komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
  Wzory dokumentów - wybory samorządowe 2018 - tworzenie komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców