AKTUALNOŚCI

 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubawce zarządzonych na dzień 12 marca 2017 r.
 • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych w toku kadencji 2014-2018 (aktualizacja 01.02.2017 r.)
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31.03.2017 i 30.06.2017

WYDARZENIA

 • Relacja z dnia otwartego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
 • Konsultacje społeczne kształtu kart do głosowania na spotkaniach z członkami Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku oraz Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jeleniej Górze
 • Konkurs wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" - obszar działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur