AKTUALNOŚCI

  • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych w toku kadencji 2014-2018 (aktualizacja 01.02.2017 r.)
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lubawce, zarządzone na dzień 12 marca 2017 r.
  • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31.03.2017

WYDARZENIA

  • Konkurs wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" - obszar działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
  • Wyniki pierwszego etapu konkursu "Wybieram Wybory" - obszar działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
  • Kalendarium

    Zaznaczone wybory,
    referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur