AKTUALNOŚCI

 • Zmiana radnego w składzie Rady Powiatu Bolesławieckiego
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubawce zarządzonych na dzień 12 marca 2017 r.
 • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych w toku kadencji 2014-2018
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31.03.2017, 30.06.2017 i 30.09.2017

WYDARZENIA

 • Wyniki pierwszego etapu II edycji konkursu "Wybieram Wybory" - obszar działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
 • Etap szkolny II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Zakończono zbieranie zgłoszeń do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur