AKTUALNOŚCI

  • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych w toku kadencji 2014-2018 (aktualizacja 01.02.2017 r.)
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lubawce, zarządzone na dzień 12 marca 2017 r.
  • Informacja o stanie rejestru wyborców - stan na dzień 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016 i 31.12.2016

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur